Cardiology
Name Hospital Name Address Phone Cell
Dr. Varma Varma Heart Care Centre Undi Road 229036  
Dr. Venkateswara Rao Bhimavaram Hospiotals   221111, 221122  
Chest Diseases
Dr. Gangadhar Rao K.V.A Saradanursing Home   223022  
Dr.Krishnasimha Raju.P Varma Heart Care Centre   223953,222701  
Dr.Satya Murthy London Hospital Sunday Market 233123  
Dr.Satya Prasad K.P.N Suryatej Nursing Home J.P Road 250596  
Community Medicine
Dr.Sudha Kumari P Community Hospital   233662  
Dermatology
Dr.RamaKrishnam Raju A Venkataramana Nursing Home J.P Road 223118  
Dr.Ramana Rao N.V.B Neeraja Clinic J.P Road 223441  
Dr.Padma Leela G Bhimavaram Hospitals   221111,221122  
ENT
Dr. Rajan Raju.N Siva Srinivasa ENT Hospital J.P.Road 222583  
Dr.Bala Krishnam Raju G Krishna hospital Undi Road 222315,227177  
Dr.Chandra Sekhar J Jupudi suryanarayana Memorial Nursing Home J.P Road 222003  
Dr.Sankar Kumar Varma N Shiva Srinivasa ENT Hospital   222583  
Dr.Satyanarayana Raju M.V Bhimavaram Hospitals   221111,221122  
Dr.Srirama Rao T   Tatavarthivari Street 224392  
Dr. Venkata Raju P.S Mohan E.N.T & Head & Neck Hospital J.P Road 228963  
         
General Surgery
Dr. Janaki Rao.P Janaki Surgical Nursing Home J.P Road 223093  
Dr.Krishnam Raju K.V Bhimavaram Hospitals   221111,221122  
Dr. Neeladri Raju P.V Neeladri Hospital P.P Road 228887,227776  
Dr.Ranga Prasad Raju B.L.N Rangaprasad Hospital J.P Road 222324  
Dr.Sai Babu Ch Sri Venkateswara Hospital J.P Road 223809  
Dr.Suryanarayana Raju G Krishna Hospital Undi Road 227177,227188  
Dr. Vijay Babu P Subhadra Hospital J.P Road 222522  
Gynaecology
Dr.Geeta Vani V Amrutha Hospital J.P.Road (Ananda Complex) 229122  
Dr. Lakshmi Irrinki Lakshmi Hospital Town Station Road 229449  
Dr.Malleswari Ch Sri Venkateswara Hospital J.P Road 223809  
Dr. Narasavani S S.V.R Maternity Hospital Sunday Market 232385  
Dr.Rama Lakshmi K Pallavi Hospital Sarovar Hotel Street, D.N.R Road 226654  
Dr.Sujatha.Bh Padma Nursing Home Kumudavalli Road 232662  
         
Copyright © Bhimavaram Info. All Rights Reserved.
G1, Pragathi Towers, Near Railway gate, GP Road Bhimavaram. WG Dist, AP, India
Ph: +91-8816 224423, Mobile: +91-98482 56789, +91-93971 55669, eMail: contact@bhimavaraminfo.com